ASP.NET Web Api Controller

talhakoc 2 Temmuz 2018Web Api

MVC kod geliştirme yapısında controller, C# tarafında yazılan kodların sunulduğu metodlardır. Web apide de controller kısmı, get, post put ve delete metodlarının yazıldığı kısımlardır. Controller, MVC projesinde Controllers klasörünün altına yazılır ve özel linkler atanarak çağırılabilir.

Daha önceden oluşturmuş olduğunuz .Net MVC Web Api projesini açın. Eğer daha önceden proje açmadıysanız şu linkteki yazıyı takip edebilirsiniz. Bu projedeki Solutionda görülen “Controllers” klasöründe HomeController ve ValueController dosyaları bulunmaktadır. MVC mantığına inecek olursak Projeler tasarım ve arayüzlerin bulunduğu Views klasörü, verilerin sınıfların tutulduğu Modals klasörü ve kontroller ve metodların bulunduğu Controllers klasörlerinden oluşmaktadır. Projede Control ismi/metod ismi şeklinde kontrollerdeki metodlar çalıştırılarak projeler oluşturulabilecektir. ,Ve Bu HomeController ve ValueController ise örnek projelerde oluşturulmuş controllerdir.

Normal MVC projelerinde Controller kısmında kod yazılıp tasarıma açılan kapılar bu konumlarda yazılmaktadır. Örnek projemizde de HomeController İlk proje açıldığında başlangıç View’ını yani tasarımını getiren metod çalışır. Bu controller sayfası normal controller sınıfından kalıtım edilmiştir. HomeController ismini alsa da adres çubuğuna yazılıp çağrılırken Home/metod şeklinde yazılacaktır. Bununla beraber ValuesController ise örnek bir ApiController sayfasıdır. Bahsedildiği gibi ApiController sınıfından kalıtım edilmiştir. Bu dosyada Get, Post, Put ve Delete için örnek metodlar gösterilmiştir.

Yukarıdaki kod parçasında Web api için kullanabileceğimiz yöntemlerin metodları gösterilmiştir. Normal veri tabanı için yapılacak listeleme, güncelleme, ekleme ve silme işlemleri bu yöntemler ile rahatlıkla yapılabilmektedir. Yukarıdaki metodlar ile http tarafından gelen Get, Post, Put ve delete isteklerine cevap oluşturabilecektir.

Http nin hangi yöntemi kullanılmak isteniyor ise o yöntemin adı ile bağlanması gerekmektedir. Mesela Get yöntemi için GetStudent gibi bir metod kullanılması, Put yöntemi için Put ya da Putaccord gibi “Put” ile başlayan bir metodun kullanılması yeterlidir. Eğer içinde bu kelimelerin kullanılmadığı bir yapı kullanılmak isteniyorsa başlarına  [HttpGet] ,[HttpPost]gibi bir takıyı metodun üstüne eklemek gerekmektedir:

Get yöntemi veri gönderip listeleme, Post yöntemi, parametre yollayıp veri güncelleme, put yöntemi veri gönderilip veri tabanına kaydedilmesi, delete ise veri tabanındaki bir verinin silinmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Yeni bir controller açmak için Controllers klasöründe sağ tıklayarak Ekle>Denetleyici yolunu izleyiniz. karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa gelecektir:

Empty controller kısmında Ekle butonu tıklandıktan sonra Controller yazısından önceki kısım güncellenerek istenilen isim verilebilir. Böylelikle yeni bir controller eklenmiş olacaktır. Yalnız gelen sayfa normal MVC kontroller sayfasından kalıtım yapılmış olacak gelecektir. Bunun Web Api yapılması için kalıtım kısmının ApiController sınıfından türetilerek Views döndüren metod silinmelidir. Daha sonra istenilen controller yazılabilecektir.

Bir sonraki makale için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Arama

Twitterda

© 2014 - Talha Koç. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs